Meny
Sök

Före detta skola i Hamra till salu

Ljusdals kommun försäljer fastigheten Hamra 35:1 i Hamra, med tillträde enligt överenskommelse. Tomtytan är 3 417 kvadratmeter.

Skriftliga anbud ska vara kommunen tillhanda senast 16 februari 2017 på adress:

Ljusdals Kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen - fastighet
827 80 Ljusdal

Anbudskuvertet ska märkas ”Anbud Hamra”.

Ljusdals kommun förbehåller sig rätten till fri prövning av inkomna anbud.

Upplysningar lämnas av Anders Berg, fastighetschef, tel 0651-183 32, eller Leif Östberg, driftansvarig, tel 0651-183 41.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320