Grönyta blir Rehnströmska parken

Rehnströmska parken

Grönytan mellan Hantverkargården och polishuset i centrala Ljusdal har getts namnet Rehnströmska parken. Så beslutade samhällsservicenämnden den 10 mars.

Beslutet har sin bakgrund i ett medborgarförslag som beskriver att marken där grönytan är belägen tidigare ägdes av familjen Rehnström. Marken köptes runt 1870 av fotografen och kyrkomålaren Carl Erik Rehnström som lät bygga ett affärshus samt en dagsljusateljé för fotografi inne på gården. På marken finns en stor lind som är fridlyst på förslag av Carl Eriks sondotter Sylvia.

Länsmuseet har tillfrågats om namnförslaget och har uttryckt sig positivt.

Rehnströmska parken har genomgått större renoveringar sedan några år tillbaka.