Hållbar besöksnäring i fokus

I samband med att det EU-finansierade projektet om hållbar besöksnäring nu avslutas så hålls en konferens i Järvsö 15-16 november som gästas av hållbarhetscertifieraren Stewart Moore.

Ett av målen med EU-projektet ”Järvsö Hållbar Destination, etapp 2” är att bli först i Sverige med att bli certifierad enligt den erkända GSTC-principen. I projektet har man bland annat arbetat med att utveckla cykelturismen och stimulera besökare att välja tåg istället för bil till Järvsö. Projektet har också anordnat utbildningar och medverkat till att en ny lösning för sopsortering på turistboenden har kommit till stånd.

Stewart Moore har mer än 30 års erfarenhet av hållbar turismutveckling och är grundare och vd för EarthCheck, det företag som är ackrediterat av Global Sustainable Tourism Council att hållbarhetscertifiera destinationer över hela världen. Stewart Moore, tycker att Järvsö går åt helt rätt håll.
-Det som skiljer seriösa aktörer från oseriösa är att man jobbar med vetenskapligt framtagna metoder och kontinuerligt mäter effekterna av de insatser man gör. Nu är det upp till bevis, konsumenterna vill se handling och inte bara prat, säger Stewart Moore.

Under sin vistelse kommer Stewart att besöka olika turistmål i Järvsö samt träffa politiker och tjänstemän från både kommunen och Region Gävleborg. Ljusdals kommun och Destination Järvsö AB samverkar för att skapa ett bra näringslivsklimat bl.a. för besöksnäringens företag. 

- Samarbetet med EarthCheck är ett viktigt steg på vägen mot målet att hållbarhetscertifiera Destination Järvsö. En hållbar tillväxt i besöksnäringen bidrar till arbetstillfällen, inflyttning och skatteintäkter för kommunen, säger Roland Hamlin, projektutvecklare på Ljusdals kommun och ordförande i projektets styrgrupp.

Läs mer om hållbarhetskonferensen i Järvsö.