Har du barn i åldrarna 10-18 år?

Sommaren närmar sig och det innebär att många barn och unga träffas utomhus för att umgås. Sedan några år tillbaka har det förekommit bilträffar i olika omfattning, både i Ljusdals kommun men också på andra platser runt om i länet.

Vi lanserar nu en informationsfilm och ett brev i samarbete mellan Ljusdals kommun och polisen.

Filmen vänder sig till föräldrar som har barn i åldrarna 10-18 år. Det skickas också ut ett gemensamt brev som är riktat till alla som är ägare av en A-traktor i kommunen, och vi vill berätta om varför vi gör denna gemensamma kommunikationsinsats.

Bilträffarna har blivit en mötesplats för många, och blandningen av barn, ungdomar och unga vuxna är stor. Socialtjänst och polis träffar många trevliga, glada barn och unga men har också vid flera tillfällen känt oro för miljön de vistas i. Polisen i Hälsingland har identifierat 7 olika problemområden som utmärker sig på bilträffarna. Det handlar bl.a. om tillgången till alkohol, sexuell utsatthet och även tragiska olyckor som har skett till och från träffarna. Syftet är inte att förhindra att barn och unga träffas för att ha roligt, utan att skapa en trygg miljö för alla som bor och vistas i kommunen.

Som förälder är du betydelsefull, och ditt engagemang är det som kan göra den stora skillnaden. Resonera med ditt barn, besök bilträffarna och hjälp till att skapa trygga miljöer. Vår förhoppning är att filmens budskap och informationsbrevet ska bidra till att alla tar ett gemensamt ansvar för att ge våra barn och unga en trygg och säker tillvaro.

Vi är otroligt tacksamma för alla föräldrar som engagerat sig och som vi träffat under kvällar och helger, men vi vill se ännu fler vuxna förebilder ute.

Hälsningar från
Socialtjänsten och Polisen i Ljusdal