Meny
Sök

Hur har det varit på nätet idag?

Inbjudan från Länsstyrelsen Gävleborg. En kväll för föräldrar och andra intresserade om sociala medier, selfie esteem och grooming.

Nätet är en självklar del av barn och ungdomars vardag – en plats där de umgås, träffar vänner och lär sig mängder av nya saker. Det har gett barn och unga större tillgång till världen utanför.

Men samtidigt har det gett världen större tillgång till dem! Som förälder eller viktig vuxen i barn och ungas närhet kan det kännas svårt, till och med hopplöst, att hänga med i deras liv på nätet och därmed också veta hur vi ska kunna skydda dem.

Men vi har goda möjligheter att stötta och vägleda barn på nätet, och på så sätt förebygga att de råkar illa ut.

PROGRAM

Men vad gör de egentligen? Surfar? Om barn och ungas vardag på nätet
Helena Meyer, Fryshusets Nätvandrare

Grooming som brottslighet samt praktiska tips för föräldrar
Ewa Thored och Carina Berghök, gruppen för nätbaserade sexualbrott mot
barn, Polisen Region Mitt

#Nätsmart – handbok mot sexuella övergrepp på nätet
Erica Mattelin, Rädda Barnen

Tid: 2 maj 2017, kl. 18.00 - 21.00
Plats: Folkets Hus i Gävle, Södra Centralgatan 10
Anmälan: Kvällen är kostnadsfri. Anmälan via Länsstyrelsens kalender
HÄR.

Sista anmälningsdag 26 april. Ange specialkost
eller behov av hjälpmedel.

För praktisk information om anmälan med mera, kontakta:
Maria Donnerstål - Länsstyrelsen
010-225 14 77
maria.donnerstal@lansstyrelsen.se

För mer information om kvällens innehåll, kontakta:
Klara Westerlund - Länsstyrelsen
010-225 13 19
klara.westerlund@lansstyrelsen.se

Välkommen!

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320