Inbjudan - kartläggning kring social hållbarhet

Till föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet i kommunen.

Ljusdals kommun har beviljats statsbidrag om en miljon kronor för att göra en kartläggning av hur segregationen ser ut i vår kommun.

Av medlen finns 150 000 kr avsatta för att under det närmaste året stödja föreningslivets insatser i segregerade områden i Ljusdals kommun, genom att förstå om och hur föreningslivet är segregerat och vad som kan göras för att komma till rätta med det problemet.

Vi vill ha ett samtal med föreningar som är aktiva i kommunen om hur vi på bästa sätt kan använda dessa medel - en deltidsanställd samordnare, en fokusgrupp, medel som kan sökas från föreningar? Det finns många tänkbara lösningar och vi vill undersöka dessa tillsammans med er.

Ett första steg blir ett digitalt möte med föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet, den 15 juni klockan 18.00.

Följ denna länk för information och anmälan:
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2c76b00d6edf