Information med anledning av branden i matvarubutiken i Järvsö

Arkivfoto: Räddningsledare Peter Nystedt.

Räddningstjänsten och polisen är på plats för att hantera branden, leda om trafik och säkerställa att inga människor kommer till skada. Släcknings- och eftersläckningsarbetet väntas ta flera timmar. I nuläget finns inga uppgifter om att någon person har kommit till skada.

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, uppdatering klockan 11:53: Räddningsledaren vid branden i Järvsö, Ljusdals kommun, meddelar att faran nu är över och att de restriktioner som funnits nu har hävts.

Med anledning av branden har vi sammanställt kommunens olika ansvarsområden som det ser ut 2020-10-23 klockan 12:00.

Ljusdals kommuns ansvar:
- Säkerhetsenheten jobbar utifrån ett säkerhetsperspektiv, oro, brandens startplats samt säkerställa att samhällsviktig verksamhet (till exempel hemtjänst) kan fortgå utan störningar.

- Räddningstjänsten jobbar utifrån händelsen på plats, släckningsarbete samt spridningsrisk samt beslut gällande avstängning av vägar.

- Kommunikationsenheten arbetar med att sammanställa information till medarbetare och medborgare.

- En samordnare har utsetts för att ansvara för att samordna informationen mellan kommunen, Destination Järvsö AB och handlarens perspektiv framåt. Även gällande dagligvaruförsörjning för personer i riskgrupp som inte har hemtjänst.

Information från hemtjänsten:
Hemtjänstpersonalen och sjuksköterskorna som jobbar i Järvsö har fått andningsmasker av typen FFP3, som kan användas när de förflyttar sig mellan kunders bostäder. När det gäller inköp av dagligvaror för hemtjänstkunder sköter Samhall alla kontakter och lösningar gällande inköp och fakturering. Ingen ska bli utan dagligvaror.