Inga garantier till kunder med omsorgsinsatser som tillfälligt vistas i Ljusdals kommun

Ett vanligt år skulle vi i kommunen just nu göra oss beredda för att välkomna våra sommargäster. Men i år uppmanar Folkhälsomyndigheten allmänheten att tänka igenom sina inrikesresor, som en åtgärd för att förhindra smittspridning i landet.

Återkommande eller nya sommargäster med omvårdnadsbehov och med tillfällig vistelse inom Ljusdals kommun kan inte garanteras omsorgsinsatser.

Detta på grund av mycket hög risk för smittspridning av Coronaviruset och att personalbrist inom vård-och omsorg uppstår som en följd av detta.

Kunder med tillfälliga vistelser i exempelvis fritidshus i Ljusdals kommun men som är folkbokförda i annan kommun, kommer därför inte att kunna garanteras omsorgsinsatser.