”Järvsöbussen” är igång

Järvsöbussen

Ljusdals kommun genomför med stöd av Energimyndigheten ett försök med transfertrafik inom Järvsö samt mellan Järvsö och Harsa under vintersäsongen 2018/2019. Projektets mål är att öka andelen som reser kollektivt till turistdestinationen Järvsö.

För att möjliggöra resor utan bil görs insatser för att underlätta rörelsefrihet på plats och minska behovet av bilkörning.

”Järvsöbussen” körs för närvarande med en minibuss från Hudik Taxi men kommer under veckorna 7 - 9 att förstärkas med ett större fordon. Projektet arbetar även med att utöka tillgängligheten till taxi på kvällstid.

För turlista och annan information, se Järvsöbussen.

Synpunkter, önskemål och förslag gällande trafikbehov tas gärna emot via mejl till: jarvsobussen@jarvso.se.

Relaterade sidor

Kontakt

Peter Nilsson
Projektledare
jarvsobussen@jarvso.se
073-074 62 77

Rolf Berg
Utvecklingschef
Ljusdals kommun
rolf.berg@ljusdal.se
0651-180 33