Kläppaåsen som året runt-anläggning utvecklas ytterligare

Under uppbyggnad: Teknikområde för MTB-cykling på Kläppaåsen i Ljusdal.

Skidstadion på Kläppaåsen i Ljusdal är numer inte enbart en skidanläggning, utan också och ett välutvecklat mountainbike-område under sommarhalvåret. Nu byggs även ett nytt teknikområde.

Redan 2018 byggdes två mountainbike-slingor i olika längder och svårighetsgrader på Kläppaåsen. För cirka ett år sedan inleddes ett samarbete mellan klubben Västhälsinge Stigcyklister och kommunens fritidsenhet, med målsättningen att utveckla MTB-cyklingen på Kläppaåsen. Nu byggs ett nytt teknikområde för MTB-cykling nedanför vattentornet och dessutom är planering påbörjad för ytterligare två mountainbikeslingor, en kortare för barn och en längre väl anpassat för motionärer - Kläppaåsen runt.

Det nya teknikområdet består av grus- och stenmaterial, byggda teknikmoduler med uppgångar och landningar samt en plattform med nedförs-ramp som är till för att ”bygga fart” på cykeln innan modulerna. Underdelen av rampen ska kläs med panel och bli ett låsbart förråd för spadar, krattor och skottkärror.

Under vintern ska fler moduler byggas för att kunna ställas ut våren 2022. Därefter ska belysning uppdateras med nya armaturer för att möjliggöra kvällsaktiviteter.

Målet är att ha det nya teknikområdet klart för en officiell invigning sensommaren 2022.