Klart att bilda Ljusdals Kulturskola

Foto: Mostphotos.

Under tisdagen har samhällsservicenämnden beslutat att samla all barn- och ungdomskultur under ett och samma namn, Ljusdals Kulturskola. Bildandet av Ljusdals Kulturskola ska ske under hösten 2020.

Kraven för att bli en kulturskola är att det ska finnas minst tre estetiska uttryck. Idag finns musik, dans, teater och tillfälliga kurser i andra uttryck. Planer finns också att utöka med bild och form.

Att samla all barn- och skolkultur i Ljusdals Kulturskola gör hela konceptet tydligare, både gentemot kommunens invånare och nationellt. Kulturskola är ett redan etablerat och starkt namn och hos statliga Kulturrådet kan kulturskolor exempelvis söka kulturskolebidrag.

Att Musikskolan, EstradLjusdal och skolkulturen blir Ljusdals Kulturskola innebär en förenkling av organisationen. Förändringen är organisatorisk och innebär inga ändringar av arbetsuppgifter.