Kommunens förlängda arm vid kris - Röda Korsets om arbetet: ”Vi måste hjälpas åt”

Från vänster: Marita Avander Bergstedt och Judit Olsson från Ljusdal-Järvsö rödakorskrets

Som en hjälpande hand när krisen kommer finns Ljusdal-Järvsö rödakorskrets där och stöttar såväl privatpersoner som Ljusdals kommun. Judit Olsson och Marita Avander Bergstedt är två av eldsjälarna som arbetat länge inom frivilligorganisationen.

Ljusdal-Järvsö rödakorskrets är en aktiv förening med cirka 155 medlemmar. De volontärer som arbetar i kretsen har haft betydande roller under de gångna åren.

- Det har varit stora händelser under den tiden vi har suttit i styrelsen, säger Judit Olsson, ordförande i Ljusdal-Järvsö rödakorskrets.

Kretsens frivilliga insatser har hjälpt många under de kriser som varit, bland annat under skogsbränderna år 2018 men även under pandemin.

- Under bränderna var vi väldigt aktiva och vi började arbeta mer utåt. Det kom många som ville jobba och det var inte svårt att få frivilliga att ställa upp, säger Marita Avander Bergstedt, kassör i Ljusdal-Järvsö rödakorskrets.

Många av dem som hjälpte Röda Korset under arbetet med bränderna har stått kvar som volontärer vid en eventuell framtida kris. När det så var dags för massvaccinering i Ljusdals kommun började Marita Avander Bergstedt att ringa runt bland kontakterna för hjälp.

- Sedan april i år har vi (Röda Korset) arbetat med massvaccineringen och vid midsommar jobbade vi cirka 35 till 40 pass i veckan. Arbetet fortsätter troligen oktober ut, säger hon.

Frivilligorganisationen arbetar i ett nära samarbete med Ljusdals kommun och hoppar in när kommunen behöver en hjälpande hand. Förutom det kommunala samarbetet arbetar Röda Korset mycket med integration genom bland annat läxhjälp och språkcafé. De arbetar även med Väntjänsten som är ett stöd för kommunens alla invånare - gammal som ung.

- Vi måste hjälpas åt, och får vi fler medlemmar så kan vi utveckla verksamheten ännu mer, säger Judit Olsson.

- Det känns väldigt bra när man gör något för någon annan, säger Marita Avander Bergstedt.

I dag mellan klockan 11.00-15.00 hittar ni dem på torget utanför förvaltningshuset som ett led i MSB:s årliga kampanj Krisberedskapsveckan.
Ni har möjlighet att ställa frågor om Röda Korsets verksamhet samt testa dina kriskunskaper i en tipsrunda. Tio personer har möjlighet att vinna varsitt presentkort från Ljusdal i centrum.