Kommuner i samarbete om ny bokbil

Bokbil i Örebro kommun. Foto: Lisa Ångman.

Förra året beviljades biblioteken i Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig gemensamma statliga medel för inköp av en bokbil. Bokbilen är just nu under produktion och när den är färdig ska den användas för att enkelt nå ut med litteratur och kultur till alla hörn i alla tre kommuner.

Nyligen har de tre biblioteken i partnerskap beviljats 600 000 kronor från Kulturrådet inom ramen för satsningen Stärkta bibliotek. De ytterligare medlen ska bland annat användas för att anställa en samordnare för bokbilen.

- Tillsammans med bibliotekspersonal i Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig ska samordnaren utveckla och genomföra aktiviteter i bokbilen. Hudiksvall är projektägare för bokbilen, ett projekt med syfte att utforska hur mindre kommuner kan samverka för att erbjuda ett mervärde till invånare i flera kommuner, säger Lisa Ångman, bibliotekschef i Ljusdals kommun.

Syftet med bidraget Stärkta bibliotek är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Kulturrådet fördelar pengarna på uppdrag från regeringen.