Kommunfullmäktiges presidium har valts

Vid måndagens sammanträde valde kommunfullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och två vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium för mandatperioden 2018-2022.

Till ordförande valdes Marit Holmstrand (S), till förste vice ordförande valdes Tommy Olsson (C) och till andre vice ordförande valdes Annelie Wallberg (S).

Presidiets ansvarsområden är bland annat kommunfullmäktiges sammanträden, fullmäktigeberedningarnas arbete och förslag till budgeten för revisorernas verksamhet.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december beslutas om vilka personer som ska ingå i kommunens nämnder och styrelser från den 1 januari 2019.