Kulturskapare i Gävleborg tilldelas uppdrag

Kultur Gävleborg, en avdelning inom Region Gävleborg, tilldelar 30 kulturskapare verksamma i Gävleborgs län särskilda uppdrag under våren 2020.

Uppdragen går ut på att skildra och gestalta samtiden med avstamp i coronakrisen som just nu pågår. Detta arbete är möjligt att genomföra i social avskildhet och därmed bidra till minskad smittspridning.

Ansökningsperioden är 7-19 april 2020 och görs i Kulturdatabasen. De som kan söka dessa uppdrag är professionella kulturskapare inom de konstområden Kultur Gävleborg har i uppdrag att arbeta med: bild och form, dans, film/rörlig bild, hemslöjd, litteratur och musik. Med snabb handläggning ska uppdragen fördelas under våren.