Kyrksjöns träd förnyas

Pilträd vid Kyrksjön

Kring Kyrksjön finns pilträd som skapar lummiga miljöer och karaktär åt stranden. Många av träden har fått svampangrepp och under hösten kommer därför ett antal större pilträd att tas ner längs Kyrksjöns norra strand.

Träden har sparats under några år i väntan på att nya pilträd ska etablera sig kring stranden. Nu är det dags att ta ner de äldre träden och släppa fram de yngre.