Ljusdals kommun skriver av hyresfordran för Ljusdals Bandyklubb

Efter en anhållan från Ljusdals Bandyklubb, LBK, har kommunfullmäktige beslutat att skriva av klubbens hyresskuld per 31 december 2021 med 465 000 kronor.

Avskrivning av en fordran som ett sätt att stödja en icke kommunal verksamhet tillämpas restriktivt. Ljusdals kommun bedömer i det här ärendet att det finns skäl att frångå restriktiviteten, bland annat för att kunna ha den elitprägel som behövs för att bedriva bandygymnasium, nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) på Slottegymnasiet.

LBK:s nuvarande styrelse tillträdde 2018 och har i sitt arbete fokuserat på att sanera klubbens ekonomi. Tidigare års förluster har dock inte kunnat återställas i sin helhet. LBK har i grunden en positiv resultatutvecklingen men takten är för låg att inom rimlig tid återställa kvarvarande ansamlade förluster från tidigare år så att eget kapital blir positivt.