Losbördig skänker pengar till byn

Koboltgruvan, skolan och biblioteket i Los får dela på 75 000 kronor när en före detta Losbo skänker pengar till hembygden.

Gunnar Nilsson, 83 år, i Sundsvall vill av tacksamhet för sin uppväxt i Los ge en gåva som riktar sig till barn- och ungdomsverksamhet i hembygden.

Koboltgruvan, skolan och biblioteket i Los får efter kontakt med kommunledningskontoret 25 000 kronor vardera av Gunnar Nilsson.

Givaren nämner resa (gärna med inriktning på gruvverksamhet i Falun eller Sala), film, böcker eller specialutrustning som datorer som tänkbara glädjeämnen när det nu blir kassaförstärkning på tre ställen i Los.