Meny
Sök

Matprojekt kan få fint pris

Måltidsprojektet på vård- och omsorgsboendet Tallnoret i Ljusdal kan få ett fint pris. Det är nominerat till Götapriset på 150 000 kronor.

Från och med 2015 skärpte Socialstyrelsen kraven för att undvika undernäring som inte minst personer med demenssjukdom riskerar att drabbas av.

Måltidsprojektet på Tallnoret har därför riktats in på att ge de boende där en trygg och säker måltidsmiljö som också ska öka välbefinnandet. Personalen, som utbildats för detta, deltar i måltiden och det är noga med smakfull dukning med färgkontraster.

Måltidsprojektet på Tallnoret är ett av 32 som nominerats till Götapriset. Från början var det 468 bidrag.

De nominerade projekten ska under våren 2017 författa en uppsats, som ska vara nyskriven för Kvalitetsmässan och får omfatta maximalt 15 A4-sidor.

Alla nominerade projekt presenteras även i seminarier på Kvalitetsmässan som går den 14–16 november 2017 på Svenska Mässan i Göteborg.

De nominerade uppsatserna bedöms av en jury. Juryn belönar bästa uppsats med Götapriset och 150 000 kr. Ytterligare 3–5 projekt får hedersomnämnanden och får dela på 150 000 kronor. Prisceremonin äger rum på Kvalitetsmässans invigningsgala på Göteborgsoperan den 14 november 2017.

Arrangörer av Kvalitetsmässan är Svenska Mässan, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, och SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320