Medarbetare polisanmäld

En medarbetare inom omsorgsförvaltningen har polisanmälts för misstänkt sexuellt ofredande. Händelsen ska enligt anmälaren ha skett för två år sedan när den misstänkte tjänstgjorde.

Omsorgsförvaltningen har påbörjat en lex Sarah-utredning med bland annat en kartläggning av den misstänktes förehavanden vid den aktuella tiden. Omsorgsförvaltningen hoppas med utredningen kunna förvissa sig om att ingen kund har kommit till skada.

Den misstänkte personen är idag inte i tjänst.

Lex Sarah innebär att personal i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden enligt bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med lex Sarah är att komma till rätta med brister i den egna verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.

Kontakt
Ingrid Sundström, chef omsorgsförvaltningen
0651-182 72
ingrid.sundstrom@ljusdal.se