Mycket hög brandrisk just nu

Gräsbrand

Det råder fortfarande extremt stor brandrisk i delar av landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har därför gått ut med ett meddelande för att varna allmänheten.

I meddelandet skriver MSB att det varma och ovanligt torra vädret gör att brandrisken närmar sig rekordnivåer i stora delar av landet. Flera svåra bränder i skog och mark har tidigare brutit ut och risken för fler är fortfarande mycket hög. Läget är extremt allvarligt och kan påverka människors liv och hälsa, och en liten brand kan snabbt få stora konsekvenser.

I dagsläget råder inget eldningsförbud i Ljusdals kommun, men alla uppmanas att vidta största försiktighet med all typ av eldning under den närmaste tiden.

Mobilappen "BRANDRISK Ute" hjälper dig att hålla koll på brandrisken där du befinner dig.