Nominera årets distansstudent

Hälsinglands kommuner delar varje år ut ett stipendium på 12000 kronor till en distansstuderande vid Högskolan i Gävle. Högskoleansvariga i kommunerna och lärare vid Högskolan har nu möjlighet att nominera. 

Den studerande ska vara bosatt i Hälsingland, och utifrån sina förutsättningar ha gjort en framstående studieprestation. Studierna ska bedrivas på distans på minst halvfart, varav minst 75 % ska ske via ett lärocentrum i Hälsingland. Stipendiet kan inte delas mellan flera sökande.

Beslut angående stipendiet fattas av Hälsingerådet i samarbete med Hälsingeutbildning ekonomisk förening. Stipendiet delas ut varje år på Hälsingerådets rådsmöte i maj.

Till ansökan ska bifogas ett personligt brev som beskriver den sökandes studieförutsättningar. Ansökan inlämnas via webbformulär senast 1 februari 2019.