Nordgatan i Ljusdal tillfälligt stängd för genomfart

Röd linje visar avstängd sträcka på Nordgatan. Grön linje visar alternativa färdvägar.

Från 28 november klockan 07:00 till och med 30 november klockan 16:00 är Nordgatan i Ljusdal stängd för genomfart på grund av ledningsarbeten.

Kontakt

Ljusdal Vatten, Niklas Olsson: 0651-760 750.