Nya avgifter för måltider inom äldreomsorgen

Från 1 mars höjs priset för måltidsabonnemang för personer som bor på vård- och omsorgsboende samt för matdistribution för de som bor hemma i så kallat ordinärt boende. Så beslutade kommunfullmäktige under måndagen.

En ny avgiftsberäkning kommer att ske under våren för varje kund. Beroende på inkomst kan omvårdnadsavgiften förändras.