Nytt inom familjerådgivningen

Foto: Mostphotos.

Från och med 7 september har Ljusdals kommun en egen anställd familjerådgivare. Hos familjerådgivningen erbjuds par möjlighet att samtala om svårigheter i sin relation och tillsammans med en familjerådgivare söka lösningar.

Alla par, med eller utan barn, är välkomna till familjerådgivningen. Grundtankarna bakom familjerådgivning är att skapa en verksamhet dit par med förtroende och i skydd av en sträng sekretess kan vända sig med sina relationsproblem. Familjerådgivningens mål är att nå människor i ett tidigt skede och att underlätta för parens hälsa och eventuella barns livsmiljö och uppväxtvillkor.

Familjerådgivningen i Ljusdal ligger på Hotellgatan 17.
Tidsbokning: 070 - 220 89 64.

Familjerådgivning är en lagstadgad förebyggande verksamhet som varje kommun ska erbjuda till alla som begär det, se socialtjänstlagen 5 kap. 3§.

Tidigare har familjerådgivning utförts av extern part.