Meny
Sök

Öppet hus - fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö

Ställ frågor och ge oss förslag! Under sommaren 2018 har arbetet påbörjats med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö

Dokumentet ska vara vägledande för kommande  detaljplanering samt bygglov. Ett öppet hus ger  möjlighet för allmänheten att ställa frågor och komma  med egna idéer som kan bli aktuella för FÖP:en  (fördjupad översiktsplan)

Välkommen på öppet hus Medborgarkontoret/brandstation 
11 Juli i Järvsö kl 12.00-17.00

Kontakt: Viktor Svensson Planingenjör, Ljusdals kommun SUF

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320