På väg mot ett förnyat system för vädervarningar

Foto: Pixabay.

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Samverkan mellan SMHI och andra samhällsaktörer är en röd tråd.

I det förnyade varningssystemet är varningarna regionalt anpassade.

– En vädersituation leder nödvändigtvis inte till samma varningar over hela landet, eftersom både vädret och påverkan på samhället varierar, förklarar Fredrik Linde, chef för SMHIs prognos- och varningstjänst.

Bättre möjligheter att förbereda
– Syftet med våra vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Genom utökade förutsättningar till förberedelser ska de störningar som kan drabba samhället i samband med till exempel ett rejält snöfall kunna hanteras bättre, fortsätter Fredrik Linde.

Vägledning för samverkan
I det förnyade systemet formar SMHI varningarna i samverkan och samråd med länsstyrelserna - det är grundprincipen. Blir det bråttom, eller om varningen till exempel styrs av internationella gränsvärden, kan SMHI publicera varningen utan samråd. Länsstyrelser och andra aktörer har nu fått en vägledning för att så småningom kunna börja anpassa sina rutiner för det förnyade varningssystemet.

– Det kommer att behövas nya checklistor och rutiner hos länsstyrelserna och övriga aktörer som berörs operativt av vädervarningar och därför är vägledningen som vi nu distribuerat ett viktigt underlag. Länsstyrelserna har en nyckelroll i det nya arbetssättet och har även en viktig roll under införandet. Samtidigt vet vi att länsstyrelserna liksom många andra offentliga aktörer just nu har fullt upp med att hantera covid-19-siutaionen, så vi är tydliga med att det verkliga förändringsarbetet kan vänta till i höst, säger Camilla Palmér, huvudprojektledare för införandeprojektet för konsekvensbaserade vädervarningar.

Innan det är dags att gå över till det förnyade varningssystemet behövs både utbildning och övning. SMHI kommer att genomföra utbildningar med nationellt perspektiv för MSB och länsstyrelserna, samt internt på SMHI. Från sommaren 2020 kommer det att finnas utbildnings- och informationsmaterial framtaget för att flera aktörer ska kunna utbilda inom sina egna ansvarsområden. I början av 2021 ska regionala samverkansövningar genomföras runt om i landet.

– Vägledningen som vi skickat ut kommer att hjälpa våra samverkansorganisationer, men självklart kommer det att vara nödvändigt att öva praktiskt på konkreta varningssituationer och att utbilda berörda personer på olika nivåer, menar Camilla Palmér.

Utbildningar kommer att ske både genom fysiska träffar och genom webblösningar.

Uppdaterade vädervarningar i SMHIs app och på smhi.se
Parallellt med att informera, utbilda och öva tillsammans med samhällsaktörer planerar SMHI för information till allmänheten, vilket kommer ske i god tid innan övergången i april 2021.

Då kommer vi bland annat att berätta om hur SMHIs varningar är uppdaterade och anpassade till det nya varningssystemet och hur de ska presenteras i SMHIs väder-app och på smhi.se. tvecklingsarbetet är i full gång.

– En viktig skillnad jämfört med nu är att vi lämnar varningsklass 1, 2 och 3 och går över till gul, orange och röd varning. Dessutom kommer det inte att vara fördefinierade varningsdistrikt på varningskartan på smhi.se, istället markerar vakthavande det specifika område som berörs i kartan. Allt för att ge mer detaljerad varningsinformation, berättar Josef Runbäck, ansvarig för SMHIs meteorologiska produkter.