Positiv trend för Stenegård

Stenegård sett ovanifrån

Stenegård i Järvsö har efter den svåra perioden i början på 2010-talet en positiv trend. Bland annat talar företagen som har verksamhet på gården om 2017 som ett rekordår.

En utvecklingsmodell baserad på trepartssamverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer och ett samverkansbaserat ledarskap är några av framgångsfaktorerna för Stenegård.

Under 2016-2020 genomförs en utvecklingsplan för att höja attraktionskraft, öka intäkter och kvalitetsäkra verksamheten. Arbetet fortgår enligt plan och 2017 var ett genombrottsår, ett rekordår för företagen på Stenegård, med bland annat 111 publika evenemang. Uppskattningsvis har gården cirka 150 000 besök per år.

Under 2018 tar Stenegård även över verksamhetsansvaret för fäboden Svedbovallen och börjar ett projektfinansierat utvecklingsarbete som tematiskt knyter ihop kulturarv, landsbygdsutveckling, mathantverk, landskapsvård och besöksnäring.

Svedbovallen och Stenegård är tematiskt kopplade till världsarvet hälsingegårdar och världsarvsgården Bortom Åa i Fågelsjö. Samtliga ägs av Ljusdals kommun.

Tre utvecklingsprojekt drivs via Stenegård och omsluter tillsammans utvecklingsinsatser för drygt 10,5 miljoner kronor.

Den stora utmaningen fram till 2020 är att bevara kvalitet och attraktionskraft, hitta en hållbar personalbudget, klara av utvecklingsinsatserna enligt plan och skapa nya intäkter.

- Kommunen har sedan man tog över ledarskapet för verksamheten placerat Stenegård som ett nav i destinationen under sommarsäsongen och för världsarvsfrågorna regionalt. Verksamheten på gården bidrar till kommunens övergripande måluppfyllelse när det gäller bland annat sysselsättning, tillväxt, kultur och mångfald, säger Charlotta Netsman, Ljusdals kommuns verksamhetschef på Stenegård.

Kontakt:
Charlotta Netsman
Verksamhetschef, Stenegård
Tel: 073-275 26 12
E-post: charlotta.netsman@ljusdal.se