Säkra besök på vård- och omsorgsboenden

Från 1 oktober hävs besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder och servicebostäder. För att minimera risken för smittspridning av covid-19 vid anhörigas besök har omsorgsförvaltningen upprättat en rutin för säkra besök.

Alla besök ska bokas i förväg genom personal på boendena. Besökare måste vara helt fria från förkylningssymptom och luftvägssymtom. Dessutom gäller följande:

  • Max antal anhöriga på besök är två personer per gång.
  • Besöken ska enbart ske i den boendes lägenhet eller utomhus.
  • Besökare ska sprita händerna med boendets handsprit. Handsprit finns vid entréerna.
  • Fysisk kontakt ska undvikas med de närstående. Håll avstånd på 1,5 meter, även inne i lägenheterna.

Om tecken på smittspridning uppmärksammas kan rutinerna komma att ändras.