Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 5 november 2018

1. Val av kommunfullmäktiges presidium bestående av ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande för mandatperioden 2018-2022


2. Val av valberedning för mandatperioden 2018-2022. Val av ordförande och vice ordförande


3. Ekonomichef Tom Westerberg
Delårsbokslut och helårsprognos för Ljusdals kommun


4. Delårsbokslut och helårsprognos för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals
Servicehus


5. Delårsbokslut Ljusdal Energikoncern


6. Utvecklingschef Rolf Berg
Lägesrapport gällande eventuellt vägbyte med Trafikverket, information


7. Utredning med anledning av medborgarförslag om tempererat utomhusbad på Östernäs


8. Motion från Marie Mill (LB) gällande bidrag till körkort till Slottegymnasiets
samtliga avgångselever. Svar


9. Motion från Lars G Eriksson (SD) om instiftande av kulturgaranti inom skolan. Svar


10. Motion från Lars G Eriksson (SD) om tätare tömningar av kommunens renhållningsstationer. Svar


11. Motion från Yvonne Oscarsson (V) m fl gällande arvodering för kommunstyrelsens ordförande


12. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2018


13. Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen samt stöd och omsorg första kvartalet 2018


14. Avsägelse från Cristoffer Ericson (S) gällande platsen som ledamot i kommunfullmäktige


15. Avsägelse från Lars Idon Andersson (SD) gällande uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen samt som ledamot i kommunfullmäktige


16. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se sändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Senare versioner av Firefox använder Adobe Flash plugin för att visa sändningen, men då med en sämre bildkvalité.

Mottagning via TV
Mottagning via TV är för tillfälligt ur funktion. Man kommer att se över den tekniska utrustningen för att kunna sända kommun­fullmäktige digitalt.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.