Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 26 november 2018

1. Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd från och med 2019-01-01

2. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2017 för Hälsingerådet

3. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun

4. Reglemente för kommunstyrelsen

5. Reglemente för samhällsservicenämnden

6. Reglemente för utbildningsnämnden

7. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

8. Reglemente för omsorgsnämnden

9. Reglemente för jävsnämnden

10. Reglemente för överförmyndarnämnden

11. Reglemente för valnämnden

12. Biblioteksplan 2019-2021

13. Medborgarförslag med önskemål om färdigställande av gång- och cykelväg genom Los

14. Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen andra kvartalet 2018

15. Medborgarförslag om att skapa ett anpassat boende för elöverkänsliga i Ljusdals kommun. Svar

16. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se sändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Senare versioner av Firefox använder Adobe Flash plugin för att visa sändningen, men då med en sämre bildkvalité.

Mottagning via TV
Mottagning via TV är för tillfälligt ur funktion. Man kommer att se över den tekniska utrustningen för att kunna sända kommun­fullmäktige digitalt.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.