Sopning av gator och trottoarer i Ljusdal

Måndag 29 mars börjar gatu- och parkenheten med grovsopning av gatorna och gång- och cykelvägarna i Ljusdal. Viss trafikstörning kan förekomma i samband med sandupptagningen.

Finsopning ska göras längre fram i vår.