Trafik och trygghet i nya löftet

Trafikmoral och trygghet i Los och Ramsjö är tema för årets medborgarlöfte som Ljusdals kommun och polisen har skrivit under.

Trygghet är det område där Ljusdals kommun får bäst betyg i den årliga medborgarundersökningen som SCB gör. I den för 2017, som hade 38 procent i svarsfrekvens, fick kommunen betyget 61 (av 100) jämfört med riksgenomsnittet på 57.

Trygghetstemat följer med i årets medborgarlöfte som skrivits med polisen. Kommunen ska etablera och informera om trygghetsnav på Furugården i Los och Nyhem i Ramsjö som båda är bland annat vård- och omsorgsboende.

-På dessa platser finns reservkraft och tillgång till blåljusenheternas Rakeltelefon om el- och telenät drabbas. Men där ska man kunna komma in för råd och hjälp även vid annan känsla av otrygghet, säger Sören Görgård (C), vice ordförande för kommunstyrelsen och ordförande för styrgruppen för brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.

Kommunen ska också tillsammans med Trafikverket ha den digitala hastighetsskylten ”glad gubbe” vid minst två tillfällen på de nämnda orterna under 2018. Polisens insats i det avseendet blir minst 20 trafikkontroller per ort under året.

-När vi har besökt Los och Ramsjö har trafikfrågorna lyfts av ortsbefolkningen. Så därför är det bra att ha dessa med i medborgarlöftet, anser kommunpolis Rolf Ångström.

Kommunen och polisen konstaterar också att 2017 års löfte om trygghetsskapande åtgärder i bostadsområdet Gärdeåsen i Ljusdal har uppfyllts eller är på god väg att göra det. Det handlade om bland annat ökad polisnärvaro och bättre belysning.

-Det har aldrig varit så hög närvaro av poliser på Gärdeåsen som under fjolåret och vi känner att det har varit positivt för både oss och de boende i området, säger Rolf Ångström.

Kontaktpersoner:
Sören Görgård
Vice ordförande, kommunstyrelsen
Tel: 0651-181 03
E-post: soren.gorgard@ljusdal.se

Rolf Ångström
Kommunpolis
Tel: 010-567 86 78
E-post: rolf.angstrom@polisen.se