Trasig snöslunga

Kommunens snöröjande enhet Gata/park har under förra veckan drabbats av ett maskinhaveri som påverkar möjligheterna att få undan snön från trånga gator och trottoarer.

Det är kommunens snöslunga som gått sönder och den tar tid att laga eftersom haveriet är omfattande och reservdelar är svåra att få tag på.

En ny snöslunga ska upphandlas och den kommer inte att vara på plats före hösten.

Vi beklagar att gatorna inte kan tömmas helt på snö, men arbetet koncentreras istället på att siktröja och frakta bort högar av snö med traktorskopor och lastbilar.

Med vänlig hälsning Ljusdals Kommun

Upplysningar

Ring Gata/Park, så svarar vi på dina frågor.

0651-100 44
gatapark@ljusdal.se