Uppåt för företagsklimatet

Ljusdals kommun tar ett rejält kliv uppåt i Svenskt Näringslivs stora undersökning av företagsklimatet i landet. Visserligen dröjer resultatet av rankingen till oktober men svaren visar att de flesta kurvor pekar uppåt jämfört med tidigare år.

I mindre kommuner som Ljusdal har Svenskt Näringsliv skickat ut 200 enkäter till företagare. I Ljusdal svarade under våren 82 av dessa.

Den sammanfattande bedömningen i Ljusdal ger kommunen 3,01 på en 6-gradig skala. Så bra omdöme har kommunen inte fått sedan 2010 och många delresultat visar samma utveckling. Som exempel kan nämnas företagarnas genomsnittsbetyg för kommuntjänstemäns attityder till företagande (3,14) som är det bästa i undersökningen sedan 2009 och bättre än länsgenomsnittet.

Årets sammanfattande bedömning av företagsklimatet ligger strax under medel för länet (Ljusdal har tre Gävleborgskommuner bakom sig). Riksgenomsnittet är 3,4.

I och med den kraftiga förbättringen i enkätresultatet bör Ljusdals kommun kunna räkna med att klättra i företagsklimatsrankingen som Svenskt Näringsliv presenterar i oktober. I fjol var Ljusdal 277:a bland landets 290 kommuner.

- Mycket roligt. Det här är ännu en viktig signal om att Ljusdal utvecklas i rätt riktning, säger Lasse Molin (M), ordförande för kommunstyrelsen och näringspolitiska stiftelsen NärLjus i Ljusdal.

Kontakt:
Lasse Molin
Ordförande, kommunstyrelsen, Ljusdal
Tel: 0651-180 00
E-post: lars.molin@ljusdal.se