Meny
Sök

Vallabron stängs av för reparation

Trafikverket planerar underhåll av Vallabron, som går över älven Ljusnan i Färila, och meddelar att bron kommer att vara stängd för all trafik från kl. 07.00 den 16 oktober till och med kl. 18.00 den 27 oktober.

Med undantag för eventuell akut utryckning av räddningstjänsten kommer bron att vara helt avstängd. Observera att avstängningen även omfattar cyklister och gående.

De som vanligtvis nyttjar Vallabron för sin färd till eller från centrala Färila behöver under denna tidsperiod ta omvägen via nya älvbron i Ljusdal.

Ljusdals kommun arbetar för närvarande med att lösa frågan om skolskjuts för elever som är bosatta på den östra sidan av Vallabron, och återkommer med information om detaljerade turlistor så snart som möjligt.

Skolbussarna kommer att ledas om via Ljusdal och färden till och från skolan kommer därför att ta mer tid i anspråk för eleverna, med tidigare avgång på morgonen och senare hemkomst efter skoldagens slut. Bussarna kommer också att vara tillgängliga för elever som inte nyttjar skolskjuts, utan vanligtvis går, cyklar eller får skjuts över Vallabron.

I mån av plats kan även vuxna som är bosatta i Valla och dess närhet få följa med skolbussarna.

Hemtjänsten kommer att fungera som vanligt för de kunder som är bosatta i Valla, Föne och Ygsbo.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320