Meny
Sök

Var sparsam med vattnet!

Ljusdals kommun ligger inom ett område som Sveriges geologiska undersökning, SGU, bedömer ha mycket lägre grundvattennivå än normalt. Men det behöver inte innebära brist på dricksvatten.

Ljusdal Vatten, kommunens bolag för vatten och avlopp, följer utvecklingen när det gäller grundvattennivåerna. I nuläget finns inget som tyder på problem för bolagets abonnenter.

Däremot ger Ljusdal Vatten rådet att vara sparsam med vattnet och att fastighetsägare med grävda grunda brunnar kontrollerar så att vattennivån är tillräcklig.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320