Meny
Sök

Vattenledningar i Tallåsen spolas ur

Avgränsat område för rekommendationer om kokning av vattnet

Vattenledningar i Tallåsen spolas ur för att komma tillrätta med problemen i byn. Rekommendationen för boende i området att koka sitt vatten före förtäring och matlagning kvarstår.

Uppdaterad information 16 oktober:

I dag, måndag påbörjas nya spolningar av ett antal vattenledningar i området och arbetet beräknas ta ett par dagar. Detta kan medföra att boende i och utanför det drabbade området kan uppleva ett sämre vattentryck i kranarna.

Även missfärgat vatten kan förekomma efter att spolning genomförts. För att få bort det missfärgade vattnet rekommenderas att man spolar kraftigt i fastighetens samtliga kranar samtidigt i mellan fem och tio minuter.

Efter urspolning av ledningarna tas nya vattenprover och skicka för analys.

Kokningsrekommendationen kvarstår enligt kartbilden . Ljusdal Energi ber om ursäkt för den uppkomna situationen och jobbar så fort som det går för att lösa problemen.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320