Villatomter till salu på Bergvägen i Järvsö

Karta: Plan- och byggenheten.

Fyra villatomter med närhet till kommunikationer och Järvsö centrum är nu till salu. Tomterna ligger i östlig sluttning och är mellan 1 600 och 2 100 kvadratmeter stora. De får bebyggas med friliggande hus i högst två våningar.

Som mest får 20 procent av tomternas yta bebyggas och områdets detaljplan säger att fasadens material ska vara i trä, huvudbyggnader ska ha sadeltak och taktäckningen ska vara takpannor av tegel eller betong i röd kulör.

Tomterna ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA-anslutningar är gjorda och betalas samtidigt som tomten.

Intresseanmälan och avtal
Om du är intresserad att köpa en tomt ska du skicka en intresseanmälan med kontaktuppgifter; namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ledigatomter@ljusdal.se senast 31 oktober. Skriv vilken tomt du är intresserad av och eventuellt andra- och tredjehandsval. Vid fler intressenter kommer fördelningen att ske via lottning.

När tomterna tilldelas skrivs ett reservationsavtal på sex månader för att ge tid till bygglovsansökan. När bygglovsansökan godkänts och startbesked beviljats får man köpa tomten. Ingen av tomterna kommer att säljas utan att bygglov och startbesked beviljats.