Villatomt till salu på Bergvägen i Järvsö

En tomt med närhet till kommunikationer och centrum är nu till salu i Järvsö. Tomten ligger i östlig sluttning och är 913 m². Den får bebyggas med tvåvåningshus med möjlighet till suterräng. Adressen är Bergvägen 37.

Tomten består av naturmark med blandad växtlighet. Om huset byggs med kortsidan mot vägen finns möjlighet till byggnation på ett område om cirka 8,5 x 18 meter.

Tomten ska kopplas till kommunalt vatten och avlopp och anslutningsavgiften betalas av köparen. Parkering för bostadens behov anordnas inom tomten.

Intresseanmälan och avtal
Om du/nu är intresserad att köpa tomten ska du skicka en intresseanmälan med kontaktuppgifter; namn, adress, telefonnummer och epost-adress till ledigatomter@ljusdal.se senast 31 maj. Skriv att du är intresserad av tomten på Bergvägen 37. Vid fler intressenter sker försäljningen via lottning.

När tomten tilldelats skrivs ett reservationsavtal på sex månader för att ge tid för bygglovsansökan. När bygglovsansökan godkänts och startbesked beviljats skrivs köpeavtalet. Ingen försäljning sker utan bygglov och startbesked.