Justering av priser i Färila sim- och sporthall

På uppdrag av Samhällsserviceförvaltningen justerade Fritidsenheten de gamla priserna som låg kvar i samma nivå sedan år 2010. En omfattande utredning genomfördes där prisnivåer och riktlinjer från närliggande badhus hämtades in. Nedanstående punkter sammanfattar vilka hänsyn som påverkade de priser som sedan fastställdes av politiken.

Entréavgift infördes dvs, medföljare som går in i simhallen betalar entréavgift även om man inte badar. Rutinen finns på många andra badhus och avgiften ligger i nivå med jämförbara badhus och här ingår bad, dusch, traditionell bastu samt ångbastu.

Prisutveckling jämfördes med andra badhus i närregionen - Sveg, Hudiksvall, Delsbo, Iggesund, Söderhamn, Kilafors och Bollnäs.

KPI – konsumentprisindex – priserna räknades upp från år 2010 till 2018. Priserna kommer att justeras regelbundet i takt med att KPI:n förändras.

Ökat intäktskrav för att finansiera årshyrorna efter bytet av reningsanläggning på 12 miljoner.

Simkunnigheten har försämrats vilket ställer högre kompetens och mer personalresurser

Årskorten är personliga och ligger också i nivå med jämförbara badhus och löper 1 år framåt från utfärdandedatum – bad, dusch, traditionell bastu samt ångbastu ingår. Fr o m 21:a är besöket således gratis om man löst årskort. Färila har öppet året runt med reservation för eventuella driftstopp och andra renoveringsåtgärder.

Familjekorten utgår - det är svårt att sätta gränser runt begreppet ”en familj”. Som många andra badhus används entréavgifterna och ålder på besökaren som underlag för prissättning istället.