Bidrag - kostnadsfria lovaktiviteter

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter även 2019!

Regeringen har beslutat att satsningen på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för alla barn mellan 6 och 15 år ska fortsätta även under 2019.

Syftet med det statliga bidraget är att stödja kommunerna med att utveckla aktiviteter som är integrationsfrämjande, som motverkar segregation och som ger stimulans samt personlig utveckling. Man vill även bidra till att skapa nya kontaktytor mellan flickor och pojkar från olika sociala bakgrunder.

Ljusdals kommun gör det möjligt för föreningar, organisationer, församlingar och kommunala enheter att söka bidrag till kostnadsfria aktiviteter alla lov och lovdagar. Bidraget avser de föreningar och organisationer som finns registrerade i Ljusdals kommun.

För att få en ansökan beviljad ska nedanstående kriterier uppfyllas.

Aktiviteterna ska:

  • genomföras på sommarlovet
  • vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.
  • Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.

Redovisning

Utbetalning sker efter utförd aktivitet mot redovisning och uppvisande av kvitterad faktura eller kontoutdrag på sammanlagd summa av aktivitetens kostnader upp emot beviljat belopp. En redovisning per beviljat bidrag och lov. Inlämning av redovisning ska ske omgående efter genomförd aktivitet.

Formulär - Redovisning kostnadsfri lovaktivitet

 

Kontakt

Ungdomssamordnare

Esbjörn Johansson

0651-181 15

esbjorn.johansson@ljusdal.se