Lotterier

Lotterier är, och har länge varit, en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteriverksamheten i lotterilagen och lotteriförordningen. I de anges vilka som kan få tillstånd att anordna lotteri.

För att föreningar ska få sälja lotter krävs det tillstånd. För Ljusdals kommuns föreningsliv är det fritidsenheten som ansvarar för sådana beviljanden. För att få tillstånd ska det finnas en lotteriansvarig som ansvarar för bland annat anmälningar av de lotterier som är aktuella. Denna kommer även att ha kontakt med den kontrollant som fritidsenheten utser.

Ansökan om tillstånd eller registrering skickas till:
Ljusdals kommun
Fritidsenheten
827 80 LJUSDAL