Preparering av skidspår

I Ljusdals Kommun finns totalt tio elljusspår runt om på olika orter.

  • Skidstadion i Ljusdal 5,0 km
  • Ramsjö Klockarstadion 5,0 km
  • Los elljusspår vid Nickelvallen 2,5 km
  • Färila elljusspår Valla 2,5 km
  • Järvsö elljusspår 2,5 km
  • Hennans elljusspår 2,5 km
  • Kårböle elljusspår 2,5 km
  • Hybo elljusspår 2,5 km (i Hybo)
  • Tallåsen Tallvallen 1,7 km
  • Hamra elljusspår 1,7 km

Föreningarna sköter skidspåren.
På nästan samtliga platser ovan sköter ideella föreningar spårpreparering vintertid med stöd i form av driftsbidrag från Fritidsenheten som även hjälper till med enklare reparationer och service av maskinparken. När spåren väl har preparerats rapporteras det i form av spårstatus på www.skidspår.se för att allmänheten ska få uppdateringar regelbundet om vilka spår som är åkbara.

Färila (Valla) - sköter Fritidsenheten elljusspåret på 2,5 km samt 5,5 km slingan.

Skidstadion i Ljusdal - överenskommelse finns mellan Hybo AIK och Fritidsenheten som innebär att Fritidsenheten spårar på torsdagar då Hybo AIK har träningskvällar och resterande del av veckan sköter Hybo AIK. Allt sker i dialog och utifrån de väderomständigheter som är aktuella. Vissa dagar behövs ingen åtgärd alls eller att det inväntas och bedöms åtgärder om t ex ett kommande snö- eller blidväder etc.

Besiktning av skidspår
Fritidsenheten har kontakt med de som preparerar och de som nyttjar spåren. Det sker även besiktning av spår på skidor inför besvärligare beslut av åtgärd av Fritidsenhetens personal.

Dagspår
Vid goda förhållanden spåras även andra dagspår och Fritidsenheten har som mål att även rapportera in spårstatus för dessa fina ideella alternativ. Det är oftast på flackare banor, sjöisar med mera som också kan nyttjas kvällstid, dock utan belysning.

En rapporterad spårpreparering på sidan www.skidspår.se besöks av i snitt 350 intresserade som kollar spårstatusen. Detta är ett instrument att mäta hur skidintresset i vår kommun ser ut för både föreningar och allmänhet.

Ut och njut, men kolla först på www.skidspår.se, för aktuell information gällande spårstatus där du tänkt åka.