Tillsammans (22)

"Tillsammans" är en utsmyckning som har placerats på fasaden vid utomhusscenen.Konstverket består av en plåt med storlek 1x3 m med ett foto på plastfilm och ett grafitilaminat som ytskikt.

"Det är barnen som är skolan och genom deras namn syns också tydligt att det här är en mångkulturell skola. Dräktbandet visar vårt kulturarv och leendet får ge värme åt platsen."
Jini Hedblom

Konstnär: Jini Hedblom
Plats: Gärdeåsskolan
År: 2010