Ung i kommunen

Bild på ungdomar

Här har vi samlat sidor och länkar med information om fritidsaktiviteter och skolor, hur man som ung kan påverka och ha inflytande i kommunen, och vem man kan vända sig till om man behöver någon vuxen att prata med.

Information

Hjälp oss att utveckla Fritidsgårdarna

Vi tror att du som besökare har kunskaper och åsikter om våra fritidsgårdar som vi gärna vill ta del av. Med din hjälp kan vi tillsammans bli ännu bättre på utvecklingsarbete och att jobba med förbättringar. Din åsikt är viktig.

Under veckorna 45-51 har du möjlighet att hjälpa oss genom att besvara denna enkät.

Kom ihåg att fritidsledarna alltid finns tillhands om du har några tankar eller funderingar.

Du kan också scanna QR-koden nedan med din mobiltelefon för att komma till enkäten.

Länk till enkät fritidsgårdar
Logo Facebook
Logo Slottehubben

Ta del av kommunens evenemang och kurser m.m.

Ungdomssamordnare

Esbjörn Johansson

0651-181 15

esbjorn.johansson@ljusdal.se