Förskolor utanför den kommunala kön

Plats på fristående förskolor som valt att stå utanför den kommunala kön söks hos respektive förskola. Dessa förskolor omfattas inte av den kommunala platsgarantin.

Förskolan Äventyret

Telefon
0651-30 08 90

E-post
aventyretfarila@gmail.com

Adress
Vikstensvägen 21
827 60 Färila

Ladans förskola

Telefon
0651-100 76

E-post
ladan.0651@hotmail.com

Adress
Storhagavägen 17
827 94  Ljusdal

Solrosbacken

Telefon
0651-154 47

E-post
karin.wahlstedt@hotmail.com

Adress
Mårtensgatan 11 G
827 33  Ljusdal

Linfröet

Telefon
0651-158 56

E-post
forskolalinfroet@gmail.com

Adress
Doktorsgatan 15
827 33  Ljusdal

Personal­kooperativ I Ur och Skur Gammelgården

Telefon
0651-415 25
070-391 18 34

E-post
ius.gammelgarden@friluftsframjandet.se

Adress
Helsingegården 5
827 54  Järvsö

Järven - Järvsö

Telefon
073-052 47 14

E-post
jarvens@hotmail.com

Adress
Stene, Norvägen 7 B
827 54  Järvsö

Föräldra­kooperativet Ugglan

Telefon
070-5853526

E-post
personal.ugglan@gmail.com

Adress
Gärdeåsvägen 20 A
827 34  Ljusdal

Personal­kooperativet Smultron­backen

Telefon
070-6214045

E-post
smultronbackensforskola@hotmail.com

Adress
Lasarettsgatan 3
827 35 Ljusdal