Ämbarbo förskola

Ämbarbo förskola består av två fristående avdelningar med åldersindelade grupper. På förskolan arbetar man med inspiration av Reggio Emilia.

Avdelningen Rubinen är för barn i åldern 1-2 år och avdelningen Diamanten för barn i åldern 3-5 år.

Kontakt

Avdelning: Rubinen
0651-34 00 92

Avdelning: Diamanten
0651-34 00 91
(Ämbarbovägen 1)

Rektor

Adress
Ämbarbovägen 50 C
827 35  Ljusdal