Omsorg på obekväm tid

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Tillsyn på obekväm arbetstid i Ljusdals kommun finns i form av pedagogisk omsorg. Dagbarnvårdarkollektivet Ringblomman tar emot familjer som har behov av omsorg på obekväm tid, dygnet runt, förutom jul- och nyårsafton då det är stängt. Den vänder sig till barn i åldrarna 1 år till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

Ansökan kan för tillfället inte göras via e-tjänsten utan kontakta istället administratör, tel 0651-18126