Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kan vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Enheterna för pedagogisk omsorg i Ljusdals kommun presenteras tillsammans med förskolorna och ansökan till pedagogisk omsorg görs, på samma sätt som till förskola och fritidshem, se Ansöka om plats.

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem

  • Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till skolan.
  • Pedagogisk omsorg är ingen skolform.
  • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg.
  • På förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i pedagogisk omsorg.
  • På förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, vilket inte krävs för pedagogisk omsorg.